Odkazy

Česká republika:  Katechetická sekce České biskupské konference Katechetické c entrum Biskupství brněnského Centrum pro katechezi Biskupství...
Pastorace.cz  - tématické oblasti (biblické texty, kázání, texty na nástěnky - citáty z katechismu) - liturgický kalendář - literatura, odkazy, zasilatelská služba  -...
Katolík.cz - mládež: kontakty na Centra pro mládež jednotlivých českých a moravských diecézí a seznam akcí, které pořádají (záložka "Rodina, mládež a děti") - liturgický kalendář - bohoslužby v...
Biblenet.cz  – pomoc při studiu Bible, vyhledávání podle veršů, knih, témat, žánrů, příběhů… Katechismus.cz  – Katechismus katolické církve na internetu Vezmiacti.cz  – biblický...
Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci – informace o možnostech studia (denního i dálkového) na této fakultě. Podle současného školského zákona mají mít ti katecheté, kteří vyučují...
Matice cyrilometodějská - Olomouc – internetové knihkupectví Matice cyrilometodějské s. r. o.  Paulínky.cz – internetový prodej křesťanské literatury, DVD, kalendářů, obrázků, záložek a...
Cesty katecheze – časopis pro všechny kněze, katechety, učitele náboženství a animátory farních společenství: vzdělávání - formace - inspirace (praktická příloha uvnitř čísla) Katyd.cz  –...